Vladimira Rolovića II, zgrada Pivnice, 85000 Bar
Call Us Today: +382 67 300 453

Milo Lojić

Milo Lojić

20 godina iskustva u fizioterapiji

Rodjen 1975. Godine u Starom Baru u CG. Završio osnovnu školu u Starom Baru, a srednju u školskom centru “Niko Rolović” u Baru, smjer- inokorespondent.
1995. godine je upisao Višu medicinsku školu u Beogradu, odsjek fizioterapije.
1998. godine je diplomirao na odsjeku fizioterapije i stekao zvanje viši fizioterapeut.
Pripravnički staz odradio u KCCG u Podgorici, a zatim četiri godine radio u Opštoj Bolnici u Starom Baru.
Napušta bolnicu i počinje rad kao samostalni fizioterapeut i radio je kao fizioterapeut u FK “Rumija”, FK “Mornar” i OFK “Bar”.
Poslije fudbala prelazi u zatvorene dvorane i radi već 16 godina kao fizioterapeut u KK “Mornar” i 10 godine u ŽOK “Luka Bar”.
Bio je prvi fizioterapeut kadetske reprezentacije poslije sticanja nezavisnosti i obavljao je tu dužnost 4 godine.
2004. godine postaje prvi medjunarodno licencirani fizioterapeut u CG za kinesio-teraping.
Iz oblasti medicine, gdje se primjenjuje fizioterapija, najviše se bavi rehabilitacijom neuroloških, reumatoloških i ortopedskih pacijenata.
Osim fizioterapijom, bavi se i masažom koju je izučio kod poznatog učitelja i majstora masaže Predraga Peđe Filipovića u Beogradu.
Posebno mjesto u radu i lijecenju zauzimaju sportisti sa mnostvom specificnih povreda i problema koje uspjesno rješava uz dugogodišnju saradnju sa ortopedom dr. Aleksandrom Vujicicem- velikim stručnjakom za sportske povrede.